Veel gestelde vragen
link gekopieerd

Veelgestelde vragen

"over klachten"


Hier vind je het antwoord op veel gestelde vragen over hoe je om moet gaan met klachten.

wat je altijd moet doen als je ontevreden bent:

er is iets niet zoals ik had verwacht, wat nu?

Blijf er niet mee zitten als je ter plaatse bent. Je eerste aanspreekpunt is de huiseigenaar of hotelmanager.
Als je een klacht hebt over een vakantiehuis en je spreek de taal niet, het kan niet opgelost worden of je bent ontevreden over de oplossing bel dan de servicelijn (nummer staat in je reispapieren). Het telefoonteam kan je altijd verder helpen of voor je bemiddelen. Bovendien is het ook belangrijk dat je klacht daar gemeld is als je eventueel nog in aanmerking wilt komen voor compensatie. Bel je niet dan wordt een tegemoetkoming vaak ook lastig. Ben je nog steeds ontevreden over de hele situatie maak er dan een klacht van. Stuur je bezwaren bij terugkomst naar ons toe en wij zorgen dat je klacht in behandeling genomen wordt. Het is handig als je bewijzen verzameld dus maak altijd overal foto's van.

 

een klacht over een vakantiehuis

ik heb een klacht over mijn vakantiehuis wat moet ik doen?

Het kan voorkomen, dat iets niet helemaal naar wens verloopt.
Als je bij aankomst in het vakantiehuis klachten of gebreken constateert, moet je dit binnen 72 uur aan de huiseigenaar of diens contactpersoon melden. De klacht kan niet per e-mail ingediend worden, maar moet telefonisch ofwel persoonlijk bij de huiseigenaar (of diens contactpersoon) gemeld worden.

Klachten over de schoonmaak moeten direct na aankomst kenbaar gemaakt worden. De huiseigenaar moet de kans krijgen je klacht binnen een redelijke termijn passend op te lossen. Gebeurt dit niet dan moet je de hotline bellen die op het huurcontract wordt vermeld. Ga niet meteen weg uit het huis zonder de klacht te melden. Dan vervalt - in de meeste gevallen - je recht op schadevergoeding. Een eventuele restitutie op de huurprijs kan alleen worden verleend indien als onze partners tijdig op de hoogte zijn gebracht van de klacht en deze niet naar tevredenheid kan worden opgelost.

Als het probleem zeer urgent is en je niet in de woning kunt blijven zullen onze partners je een passend alternatief vakantiehuis bieden.

Vergeet bij het melden van de klacht niet de naam van de medewerker te noteren die je heeft geholpen. Dit hebben onze partners nodig als bewijs dat je daadwerkelijk hebt gebeld. Als huurder wordt je geacht te vermijden dat eventuele schade of defecten verslechteren en zult proberen om het mogelijke financiële verlies voor zowel onze partners als de huiseigenaar te beperken.

Je moet als huurder onze partners de gelegenheid geven de klacht binnen een redelijke termijn op te lossen en/of de schade te herstellen. Een vroegtijdig vertrek zonder onze partners daarvan op de hoogte te hebben gebracht, vrijwaart onze partners van elke acceptatie van een klacht of elke vorm van restitutie. Dit ligt ten grondslag aan het feit dat de huurder het op deze manier onze partners onmogelijk heeft gemaakt om hulp aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een schadevergoeding of overplaatsing naar een alternatieve vakantiewoning.

Een eventuele restitutie geldt alleen voor directe financiële schade. Voor indirecte financiële schade, (gevolg schade) of immateriële schade, kunnen noch onze partners als de huiseigenaar verantwoordelijk worden gesteld.

Als de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, moet je uiterlijk binnen 14 dagen na vertrekdatum een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij ons. Je kunt hiervoor ons online klachtenformulier invullen.

 

een klacht over een hotel of kasteel

mijn kamer valt tegen, wat kan ik doen?

Helaas is het opgeven van voorkeuren geen garantie dat je wensen ook daadwerkelijk vervuld worden. Als je voorkeuren opgeeft via onze reserveringsformulieren, neem dan altijd nog even contact op met het hotel om je voorkeuren te bespreken. Maar... ook als je denkt de accommodatie van je keus te hebben gekregen, kunnen er nog onaangename verassingen zijn. Bijvoorbeeld: het fraaie zwembadterras onder je balkon verandert ′s avonds in een uitbundige borrelplaats of die heerlijke kamer met zeezicht, op het zuiden, verandert in een sauna omdat er geen airco is. Geen nood, en ga je vooral niet zitten ergeren. Ook ter plekke kun je gewoon alsnog om een andere kamer vragen. Ga er niet vanuit dat de receptie wel weet wat voor jou de beste kamer is. Inventariseer dus zelf waar je het liefst zou zitten en maak een afspraak wanneer je daar naar toe kan verhuizen. In de meeste gevallen komen hotels hun gasten hierin graag tegemoet.

ik heb een probleem met het hotel, wat moet ik doen?

Leg het probleem uit aan de receptie en vraag om een oplossing. Als je zelf een suggestie hebt voor een mogelijke oplossing meldt deze dan. Stel het hotel in de gelegenheid het probleem op te lossen. Blijf kalm en zakelijk, wordt niet kwaad op de persoon waarvan je wilt dat die je gaat helpen. Als je niet het gevoel hebt dat degene met wie je te maken hebt behulpzaam is, vraag dan naar de verantwoordelijke manager. Klaag direct, duidelijk en op schrift. Ben je ontevreden over wat je wordt geboden, klaag dan zonder uitstel direct bij het management van het hotel. Er is een kans dat je klacht wordt opgelost, en als dat niet gebeurt, heb je naderhand alleen recht op een schadevergoeding als je eerst hebt geklaagd. Als je nog steeds ontevreden bent over de oplossing kun je natuurlijk ook altijd je klacht bij terugkomst direct schriftelijk aan ons melden en we nemen je klacht dan direct op met onze partners. Verzamel in ieder geval alle bewijzen, bijvoorbeeld onkostennota′s, foto′s en eventueel namen van betrokkenen en lotgenoten als je verhaal bevestigd moet worden.

welke informatie heb ik nodig bij een klacht?

Dien je klacht zo snel mogelijk na het incident - maar uiterlijk binnen 14 dagen na vertrekdatum - bij ons in. Beschijf het probleem gedetailleerd met relevante informatie, zoals datum, tijd en plaats. Vermeld je naam, boekings- of reserveringsnummer en je DogsIncluded klantnummer. Maak foto′s. Stuur kopieën op van relevante documenten en onkostennota′s, bewaar de originelen. Vermeld naam en functie van de perso(o)n(en) die betrokken waren bij het conflict. Beschrijf de relevante acties verricht door de betrokken perso(o)n(en), en beschrijf wat het hotel heeft gedaan om je tegemoet te komen. Vertel waarom je hier geen genoegen mee wilde nemen. Als je een suggestie hebt voor een mogelijke oplossing of tegemoetkoming meld deze dan aan ons. Je kunt hiervoor ons online klachtenformulier invullen.

 

klachten over DogsIncluded

ik heb een klacht over jullie dienstverlening

We vinden het heel vervelend dat je niet tevreden bent. We horen graag wat er fout is gegaan. Je kunt hiervoor ons online klachtenformulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om je klacht te bespreken en gezamenlijk te kijken wat we eraan kunnen doen.

Veel gestelde vragen
Loading...