Belangrijke informatie over invoerregels voor honden op vakantie in Frankrijk
link gekopieerd
Belangrijke informatie over invoerregels voor honden op vakantie in Frankrijk

Invoerregels voor je hond op vakantie in Frankrijk

algemene wet- en regelgeving


Op vakantie wil je geen stress. Hou je daarom aan de Europese regels. De onderstaande punten gelden altijd:

 • identificatie chip
 • europees huisdierenpaspoort
 • geldige rabiësinenting

En let op: in ieder land zijn er ook aanvullende regels waar je rekening mee moet houden. Informeer je dus altijd goed voordat je de grens over gaat.

Wil je meer weten over hoe het is om met een hond in Frankrijk op vakantie te gaan?
Dan is het ook slim om hier meteen je uitgebreide gratis informatie pakket aan te vragen!

 

Welke regels gelden er in Frankrijk voor honden?

Europese honden die op vakantie willen in Frankrijk moeten zich aan onderstaande regels houden:

Dit geldt voor iedere hond die de Franse grens over wil

Iedere hond die de grens over gaat heeft een Europees hondenpaspoort nodig en ook is identificatie door middel van een chip verplicht. Eerst was een tatoeage ook nog mogelijk. Maar per 2 juli 2011 is alleen nog een chip toegestaan. Daarnaast moet je hond een geldige rabiësinenting (hondsdolheid) hebben.

Weet je alles al over het dierenpaspoort?

Sinds 29 december 2014 is er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.

In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van de hond worden meegegeven. Ook de vaccinatiestickers moeten met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de vaccinatiegegevens niet worden veranderd.

Als je hond al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-12-2014 hierin ingevuld, dan mag je dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland. Krijgt je hond na 29-12 een paspoort en wil je met met je hond op reis, dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.

Wat moet je weten over de geldigheid van een rabiësprik?

De standaard hervaccinatietermijn van 1 jaar is vervallen. Vroeger moest je hond ieder jaar tegen rabiës worden ingeënt. Nu is je prik net zolang geldig, als het vaccin werkzaam is (dat kan 3 jaar zijn, de termijn staat in de bijsluiter).
Dus, als je dierenarts een vaccin gebruikt dat langer dan een jaar geldig is, kun je kosten besparen omdat je niet meer ieder jaar naar de dierenarts hoeft voor een rabiësprik.

Handige tipgeef je hier op voor onze PrikAlert, dan hoef je nooit meer te onthouden wanneer je inenting verloopt. Wij sturen je dan een mailtje om je daaraan te herinneren zodat je altijd op tijd bent voor de vervolgprik. 

Let op: als je hond voor de eerste keer wordt ingeënt, of als je je hond opnieuw laat inenten nadat de oude rabiësinenting is verlopen, mag je pas 21 dagen na de inenting de grens over.

Je dierenarts moet de geldigheidsdatum duidelijk in het hondenpaspoort vermelden. Alleen dan is je vaccinatie ook 3 jaar geldig en voorkom je misverstanden bij een controle.

Zijn er hondenrassen verboden in Frankrijk?

Ja! DogsIncluded en de Franse ambassade ontvangen nog steeds veel vragen over honden die wij ′stoere′ honden noemen. Anderen noemen het gevaarlijke rassen. Het gaat er bij deze vragen vaak om welke rassen nu wel en en niet verboden zijn, hoe streng de Fransen zijn en waar en hoe er gecontroleerd wordt.

Simpel gezegd komt het hier op neer:

Honden die geen door de FCI erkende stamboom hebben en die qua lichaamsbouw lijken op de rassen Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier (“pit bulls”), Mastiff en Tosa zijn verboden. Ook pitbulls, kruisingen met pitbulls, Boerboels, en kruisingen van Engelse Staffordshires, kruisingen American Staffordshire Terriers, kruisingen Mastiff en kruisingen Tosa zijn verboden.

Let op: ook American Staffordshire terriërs die zijn ingeschreven bij het Amerikaanse stamboek zijn verboden, omdat dit stamboek niet erkend is door de Fédération Cynologique Internationale (FCI)

Bij de invoer van honden (American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler) mét erkende stamboom is er iets veranderd. In principe mag je met deze honden de grens over. Maar omdat er zulke strikte voorwaarden zijn gesteld is het in de praktijk onmogelijk om aan de voorwaarden te voldoen die zijn gesteld voor een vakantieverblijf. En, kun je dus ook niet met deze honden de grens over.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Je moet onder andere een Franstalige cursus volgen om aan te tonen dat je je hond onder controle hebt en er moet een gedragstest worden gedaan bij een Franse instantie. Om die reden is het eigenlijk niet mogelijk om deze honden voor korte periode (bijvoorbeeld vakantie of op doorreis) mee te nemen naar Frankrijk.

Let op: bovenstaande regels gelden ook wanneer je op doorreis bent!

Stambomen moeten erkend zijn door het Franse ministerie van Landbouw. Bij twijfel kan dit worden gecheckt op de website van de “Société Centrale Canine”.

Baasjes van stoere honden weten vaak zelf wel dat ze een stoere hond hebben die misschien niet aan de eisen zou kunnen voldoen. Daarom geven wij hieronder extra informatie afkomstig van de Franse ambassade, die heeft aangekondigd dat er in Frankrijk verscherpte controles zullen plaatsvinden op stoere honden.

Dit vermeldt de Franse ambassade wat er gebeurt er als je je niet aan de regels houdt:

(..) Als u zich niet houdt aan de reglementaire verplichtingen riskeert u de volgende strafmaatregelen.

Indien de bovenstaande verplichtingen niet worden gerespecteerd, kunnen agenten belast met controles, in navolging van artikel L.236-9 en L.236-10 van de landbouwwet, op kosten van de eigenaar het dier terugsturen naar zijn land van herkomst, in quarantaine houden of euthanasie laten toepassen.

Indien u door het niet respecteren van de reglementen ongewild bijdraagt aan het verspreiden van een besmettelijke ziekte bij huisdieren of wilde dieren, bij insecten, schaaldieren of gekweekte weekdieren, kunt u worden bestraft met een geldboete van 15.000 euro en twee jaar gevangenis.

Bovendien, als u de gezondheidsvoorschriften, zoals hierboven beschreven, niet respecteert, maakt u zich schuldig aan een douanedelict (artikel 414 van het douanewetboek). U kunt dan beboet worden met een geldboete en een gevangenisstraf van maximum 3 jaar.

De hierboven genoemde regels worden toegepast als alle dieren die u vergezellen, alle diersoorten meegerekend, niet het aantal van 5 te boven gaan. Boven dit aantal kunnen dieren slechts de Europese Unie binnenkomen via een inspectie bij de grenspost en worden zij onderworpen aan dezelfde regels op veterinair gebied als vervoer van dieren voor commerciële doeleinden.
(..)

Wij raden iedereen die mogelijk in deze categorie valt dan ook aan de aanvullende informatie in onderstaande blok (belangrijke info over de bijzondere bepalingen voor stoere honden!) ter harte te nemen ...
 

Klik hier voor belangrijke info over de bijzondere bepalingen voor stoere honden!

Een forse toename van ongelukken, die des te ernstiger zijn omdat ze voortkomen uit beten veroorzaakt door honden met een lichaamsbouw die hen geschikt maakt voor aanval, waak of verdediging, heeft de Franse wetgever ertoe gebracht om twee hondencategorieën te definiëren.
De honden uit deze twee categorieën kunnen gevaarlijk zijn en worden onderworpen aan bijzondere bepalingen die betrekking hebben op de invoer en doorreis in Frankrijk. De eerste en tweede categorie zijn als volgt gedefinieerd:

1. De eerste categorie van aanvalshonden of waakhonden betreft honden die niet staan ingeschreven in een erkend stamboek, en die qua lichaamsbouw lijken op de rassen Staffordshire terriër, American Staffordshire terriër (Pitbulls), Mastiff, Rottweiler en Tosa. Het is verboden deze honden mee te nemen voor een verblijf in Frankrijk of ze mee te nemen op doorreis in Frankrijk.

2. Voor de tweede categorie van waak- of verdedigingshonden betreft zuivere hondenrassen die wel staan ingeschreven in een erkend stamboek gelden zeer strenge aanvullende eisen voor een verblijf op of doorreis over het Franse grondgebied. Kijk voor meer informatie op: de website van de Franse ambassade.

3. Controles in Frankrijk

De autoriteiten kunnen controles uitoefenen bij binnenkomst in Frankrijk of op elk ander moment op het Franse grondgebied. De eigenaren of hondenbezitters moeten in staat zijn om de bovengemelde documenten te tonen: het Europees dierenpaspoort, de inschrijving in het stamboek en de verzekering voor de waakhonden die tot de tweede categorie behoren krachtens de wet gevaarlijke honden. Bij in gebreke blijven, kan het dier worden uitgewezen bij binnenkomst op het Franse grondgebied of in een dierenasiel geplaatst worden.

Reizigers die beschikken over een eigen huis in Frankrijk worden aangeraden om honden waarvoor zij verantwoordelijk zijn, en die behoren tot de tweede categorie, aan te geven bij het gemeentehuis, zoals voorzien in de regelgeving.

Vragen & Antwoorden

1. Wat verstaat men onder een geldige rabiësinenting ?

De inenting wordt als geldig beschouwd, wanneer zij is uitgevoerd volgens het geldige protocol in de lidstaat waar de injectie is gegeven, overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van het laboratorium waar het vaccin is gemaakt. Als het dier nog nooit is gevaccineerd, of als de herhalingsenting niet is uitgevoerd binnen de termijn die is voorgeschreven door de fabrikant van het vaccin, dan moet de termijn in acht genomen worden die bepaald is door de fabrikant om de inenting als geldig te kunnen beschouwen. In ieder geval kan die termijn niet korter zijn dan 21 dagen. De rabiësinenting moet bovendien geldig zijn tijdens het verblijf in Frankrijk.

2. Vanaf welke leeftijd mag mijn pup of kitten met mij naar Frankrijk reizen ?

Het is verboden voor reizigers om puppies en kitten die jonger zijn dan drie maanden en die niet zijn ingeënt tegen hondsdolheid Frankrijk in te voeren. De immuunrespons van heel jonge dieren maakt het niet mogelijk om hen efficiënt te vaccineren. De aanbevelingen van het laboratorium waar het vaccin is gemaakt, het protocol van uw land van verblijf en de minimum-termijn van 21 dagen maken het in het algemeen niet mogelijk om met dieren van een heel jonge leeftijd te reizen. Reizigers worden dus aangeraden contact op te nemen met hun dierenarts om het vaccinatieprogramma uit te voeren, de reis te plannen, en, in het laatste geval, voor opvang te zorgen van het jonge dier tijdens hun verblijf in Frankrijk.

3. Hoe kan ik verifiëren of mijn hond wel of niet behoort tot de eerste categorie van honden waarvan de binnenkomst op het Franse territorium verboden is?

De honden die staan ingeschreven in een erkend stamboek behoren per definitie niet tot de eerste categorie. Als waakhonden geen verklaring (stamboek) hebben die hun ras bevestigt, zijn honden met kenmerken van dogachtigen en die behoren tot de eerste categorie, vooral herkenbaar aan hun lichaamsbouw. In het geval van een geschil met de Franse autoriteiten, is het aan de rechter, die, in het uiterste geval, een uitspraak zal doen over de classificatie van het dier.

Om hondeneigenaren in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen alvorens op vakantie te gaan in Frankrijk, is het nuttig om, eventueel met behulp van de dierenarts, de volgende elementen door te nemen om de kenmerken van waakhonden te herkennen:

1. Waakhonden met kenmerken van dogachtigen hebben een massief en zwaar lijf, een sterk beendergestel en een dikke hals. De romp en de kop zijn de twee belangrijkste elementen; de romp is krachtig, breed, cilindervormig met gewelfde ribben; de kop is breed en massief, waarvan de schedel en snuit een min of meer vierkante vorm hebben. De overgang tussen de snuit en de schedel is vrij duidelijk herkenbaar door een kuiltje; de stop.

2. Honden die doorgaans "pitbulls " worden genoemd, hebben veel overeenkomst met de volgende beschrijving:

 • kleine dog met variabele kleuren, de omvang van de borstholte ligt tussen ongeveer 60 cm (wat overeenkomt met een lichaamsgewicht van ongeveer 18 kg) en 80 cm (wat overeenkomt met een lichaamsgewicht van ongeveer 40 kg). De schofthoogte kan reiken van 35 tot 50 cm;
 • gespierde, kortharige hond met een krachtige verschijning; 
 • een massief voorlijf met een verhoudingsgewijs licht achterlijf; 
 • de overgang tussen de snuit en de schedel (de stop) is niet erg duidelijk, de snuit heeft ongeveer dezelfde lengte als de schedel hoewel minder breed, stompe neus; 
 • de kaken zijn sterk, met sterk ontwikkelde wangspieren.


3. Honden die doorgaans "boerbulls " worden genoemd en die tot de eerste categorie behoren, hebben veel overeenkomst met de volgende beschrijving:

 • dog met vaak een kortharige wildvacht, groot en gespierd, met een hoog, massief en lang lijf; 
 • de kop is breed, met een brede schedel en een tamelijk korte snuit; 
 • hangende lippen, de snuit en de neus kunnen zwart zijn; 
 • brede hals met kwabben (de kossem); 
 • de omvang van de borstholte is groter dan 80 (wat overeenkomt met een lichaamsgewicht zwaarder dan 40 kg). De schofthoogte is ongeveer 50 à 70 cm; 
 • het lijf is behoorlijk zwaar en cilindervormig; 
 • de buik heeft een volume die vergelijkbaar is met die van de romp.


4. Honden die behoren tot de eerste categorie en die qua lichaamsbouw vergelijkbaar zijn met honden van het ras Tosa, hebben veel overeenkomst met de volgende beschrijving: 

 • kortharige dog met een variabele kleur, in het algemeen wildkleur, witgrijs of zwart, groot en met een robuust gestel; 
 • de omvang van de borstholte is groter dan 80 cm (wat overeenkomt met een lichaamsgewicht dat zwaarder is dan 40 kg). De schofthoogte is ongeveer 60 à 65 cm; 
 • de kop heeft een brede schedel, met een duidelijke overgang tussen de snuit en de schedel, middelgrote snuit; 
 • sterke onderkaak en bovenkaak; 
 • de hals is gespierd en heeft een halskwab; 
 • de romp is breed en hoog; 
 • de buik is zeer ingetrokken; 
 • de staart is breed aan de basis.


5. Wat verstaat men onder een hond die overeenkomsten heeft met het Rottweilerras ?

Honden die behoren tot de tweede categorie en die qua lichaamsbouw lijken op honden van het Rottweilerras vertonen een grote overeenkomst met de volgende beschrijving:

 • kortharige dog, met zwartrossige vacht; 
 • een korte en gedrongen hond met een cilindervormig lijf en waarvan de omvang van de borstholte groter is dan 70 cm (wat overeenkomt met een gewicht dat zwaarder is dan 30 kg). De schofthoogte is ongeveer 60 à 65 cm; 
 • de schedel is breed, met een vooruitstekend voorhoofd en gespierde wangen; 
 • de snuit is middelgroot, met sterke kaken; 
 • de stop (overgang tussen snuit en schedel) is zeer geprononceerd; 
 • de neus ligt op hetzelfde niveau als de kin.


6. Wat verstaat met onder een inschrijving in een erkend stamboek ?

Elke hond die de kenmerken heeft van een waakhond kan alleen Frankrijk in als hij wordt begeleid door een certificaat dat bewijst dat hij is ingeschreven in een internationaal erkend stamboek. Deze inschrijving wordt bevestigd door een aangifte van geboorte of door een stamboek, afgegeven door een partnerorganisatie die onder contract staat van een lidstaat van de Internationale Kynologische Federatie (FCI)

7. Mogen de American Staffordshire terriërs die staan ingeschreven in een Amerikaans stamboek Frankrijk in ?

Nee, zij mogen Frankrijk niet in. Hoewel de rasstandaard van de American Staffordshire terriër op internationaal niveau is gedefinieerd door de FCI, wordt het Amerikaanse stamboek van het ras niet erkend door deze organisatie. Hij wordt dus ook niet erkend door de Franse autoriteiten.

8. Hoe zit het met fretten, andere soorten en export van honden met een commercieel doeleinde?

De invoer in Frankrijk van fretten die reizigers begeleiden is onderworpen aan dezelfde bepalingen als die voor honden en katten.
Voor alle andere soorten dieren en voor de export van honden met een commercieel doeleinde, is het noodzakelijk om contact op te nemen met de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit), die eventueel de nodige gezondheidscertificaten zal opstellen:

 

Twijfel je er aan of dit voor jouw hond geldt?

In geval van twijfel, raden wij je aan contact op te nemen met je dierenarts. Je dierenarts heeft namelijk het Europees dierenpaspoort afgegeven en daarin de identificatie van je hond aangegeven en de rabiësinenting uitgevoerd. Hij of zij is in staat om er de geldigheid van te controleren en je raad te geven.

Je dierenarts kan ook beoordelen of je hond wel of niet tot de eerste of de tweede categorie behoort, zoals gedefinieerd in de Franse wet, met behulp van de hierboven gegeven informatie.

Als je twijfels hebt over de documenten die de raszuiverheid van je hond waarborgen als hij behoort tot de tweede categorie zoals is voorgeschreven door de Franse wet, dan kun je contact opnemen met de organisatie die is belast met het stamboek waarin je hond staat ingeschreven.

Zijn er speciale regels voor honden in de auto?

Natuurlijk mag je hond nooit op de voorstoel (ook niet vast). Maar verder gelden er in Frankrijk geen speciale regels voor het vervoer van je hond in een auto.

Mogen honden jonger dan 3 maanden Frankrijk in?

Honden jonger dan 3 maanden mogen niet naar Frankrijk op vakantie.

Reizen met meer dan 5 honden

Als baasje van 5 (of meer) honden moet je er rekening mee houden dat je reis voor de wet- en regelgeving onder de categorie "commercieel verkeer" valt. Instanties gaan ervan uit dat de honden zijn bedoeld voor de verkoop (in het buitenland) en dan gaan er heel andere regels gelden.

Als je binnen de EU reist voor een tentoonstelling of wedstrijd, moet je zorgen dat je valt onder de regeling voor niet-commercieel verkeer van meer dan vijf dieren.

Hiervoor moet je als eigenaar een exportaanvraag indienen bij de NVWA: neem hiervoor bijtijds contact op via 0800-0488. De NVWA dierenarts komt binnen 24 uur voor vertrek bij je langs, controleert de honden en geeft dan een gezondheidsverklaring en een (Traces) certificaat af dat 4 maanden geldig is.
Er kan dan met die honden 4 maanden lang binnen de EU gereisd worden, zolang de rabiësvaccinaties geldig zijn.

Om te bepalen of er echt sprake is van "niet commercieel verkeer" moet het doel van de reis wel aangetoond worden aan de NVWA dierenarts, bijvoorbeeld door een inschrijvingbewijs van de wedstrijd.

Vragen, aanvullende informatie en uitzonderingen

Heb je nog vragen over de interpretatie van de regels of hoe iets in jouw geval werkt? Dan is het het beste om contact op te nemen met je dierenarts,  de NWVA, met de ambassade van het land waar je naartoe gaat (of doorheen reist!). Hier vind je de gegevens van de Franse ambassade.

informatiepakket frankrijk

Vraag nu meteen je gratis infopakket over Frankrijk aan ...
dan ga je altijd goed voorbereid op vakantie!

Op vakantie in Frankrijk?
 • aantal personen: 2
 • aantal honden: 1
 • type accommodatie
 • aankomstdatum
 • periode
Aankomstdatum

Selecteer een datum ...

 jul 2024
madiwodovrzazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Waarom zou jij boeken bij Dogsincluded?
Hoe we jou & je hond(en) de meest onbezorgde vakantie kunnen beloven die er is, zetten we hier op een rijtje...
Loading...