website element
link gekopieerd

Bescherming klantgegevens

DogsIncluded begrijpt dat aankopen via het internet gepaard gaan met een groot vertrouwen van onze klanten in ons. 

DogsIncluded neemt dit in haar gestelde vertrouwen uiterst serieus. Daarom behandelen wij alle persoonlijke gegevens met de grootste zorg.

Wij bewaken alle klantgegevens op de strengst mogelijke wijze. Daarnaast is er natuurlijk nog de waakhond van de overheid, die kent ons onder nummer m1324434.

Optimale discreetheid

In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot alle persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en fatsoensnormen zullen door ons te allen tijde nageleefd worden. Dit privacy reglement is opgesteld zoals dat is voorgeschreven door de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Geïnteresseerden kunnen dit privacy reglement toetsen op de wet door op onderstaande link te klikken: AVG.
* link opent in nieuw tabblad

De type gegevens die wij verzamelen zijn aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Dit is in Nederland het officiële orgaan dat de naleving van de Wet op de Persoonsgegevens controleert. Op deze wijze zijn onze klanten verzekerd van een nauwgezette controle door een overheidsinstantie.

DogsIncluded is aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens onder nummer m1324434.

Onderstaand privacy reglement geeft antwoord op de volgende vragen:

Welke informatie wordt verzameld?

Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadressen, voorkeur of de klant door ons wel of niet op de hoogte wil worden gehouden;
Boekings-, bestellings- en reserveringsgegevens: (gegevens over de accommodatie (type, aantal sterren, plaats, land & regio), aangeschafte of bestelde artikelen, aantal personen, aantal honden, aankomst- en vertrekdata, eventuele extra wensen, datum en tijdstip van de boeking, boekingsbedragen en overige prijzen, wijze van betaling, bestelling en reserveren);
Hondengegevens: naam van de hond, type ras, grootte, geboortedatum en leeftijd, paspoortbezit, wijze van identificatie, eigen hond of meereizende hond;
Creditcardgegevens: (zie ook hieronder !): creditcardnummer, organisatie, CVC-code, vervaldatum, tenaamstelling op de card (deze gegevens slaan wij niet op en worden uitsluitend gebruikt om een betaling of reservering te kunnen realiseren !);
Klantcontactgegevens: registratie van vragen, klachten, suggesties, e.d. middels brieven, telefoon en email;
Bezoekersstatistieken: aantal (unieke) bezoekers, aantal bezochte pagina′s, etc.. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet naar personen te herleiden;
Internetgegevens: type webbrowser, gebruikt systeem, schermresolutie, IP adres (in voorkomende gevallen);
Enquêtegegevens: DogsIncluded houdt regelmatig marktonderzoek om de wensen van haar klanten vast te stellen. Deze gegevens worden bewaard ter analysering. Marktonderzoeken van DogsIncluded kunnen te allen tijde anoniem worden ingevuld, respondenten die wel hun naam vermelden zullen wij altijd vooraf toestemming vragen of wij wel of geen contact met hen mogen opnemen.

Waarom worden deze gegevens opgeslagen?

Contactgegevens: worden gebruikt om boekingen, reserveringen of bestellingen te kunnen uitvoeren en om desgewenst contact met de klant te kunnen opnemen.
Boekings-, bestellings- en reserveringsgegevens: zijn uiteraard noodzakelijk om de gewenste dienstverlening aan de klant te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn deze gegevens bruikbaar voor marketingdoeleinden en is DogsIncuded beter en gerichter in staat aanbiedingen te doen of het productaanbod uit te breiden.
Hondengegevens: worden gebruikt om de klant te kunnen adviseren over wetenswaardigheden rondom het reizen met de hond, om de reservering van een bepaalde accommodatie te kunnen uitvoeren (sommige accommodaties stellen voorwaarden aan grootte en ras van de hond!). Wij vragen de naam van de hond om sympathieke redenen, bij DogsIncluded is de hond natuurlijk ook onze klant !
Creditcardgegevens: slaan wij nooit op. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een betaling of reservering te kunnen realiseren.
Klantcontactgegevens: worden geregistreerd om onze klanten beter van dienst te zijn zodat een klant er bij vragen, klachten of aan ons gedane suggesties niet verloren gaan en de klant er zeker van kan zijn dat onze medewerkers hem of haar accuraat te woord kunnen staan wanneer er aan een vorig contact wordt gerefereerd.
Bezoekersstatistieken: zijn anoniem en wij zullen deze gebruiken om verbeteringen aan te brengen aan de website.
Internetgegevens: worden gebruikt om te zien of onze webtechnologie aansluit bij de mogelijkheden van de gebruikers. Het IP adres wordt niet opgeslagen maar kan in voorkomende gevallen wel getraceerd worden als wij oneigenlijk gebruik van de DogsIncluded website constateren.
Enquêtegegevens: worden door ons uitsluitend gebruikt om onze eigen dienstverlening te verbeteren. Wij stellen marktonderzoekgegevens van een respondent niet ter beschikking aan derden.

Hoe wordt omgegaan met mijn creditcard gegevens?

Creditcard gegevens dienen uitsluitend ter reservering van een bepaalde accommodatie of ter betaling indien dit gewenst wordt door de klant. Als een klant zijn creditcard gegevens aan ons doorgeeft slaan wij deze gegevens niet op maar worden deze (beveiligd) doorgegeven aan de partner die de reservering in behandeling neemt.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Ook voor DogsIncluded is het essentieel dat de persoonsgegevens van haar klanten veilig worden opgeslagen. Als een klant zijn persoonlijke gegevens op onze website invult zorgt ons beveiligingssysteem ervoor dat deze gegevens gecodeerd en dus onleesbaar verzonden worden. Deze gegevens kunnen slechts bij DogsIncluded gedecodeerd worden. Deze coderingsmethode wordt ′Secure Socket Layer′ (SSL) technologie genoemd en wordt wereldwijd gebruikt ter beveiliging van privacy gevoelige gegevens.

Om deze technologie te gebruiken moet een organisatie een SSL beveiligingscertificaat aanvragen bij de daartoe bevoegde instantie. DogsIncluded heeft uiteraard ook een dergelijk beveiligingscertificaat. Klanten kunnen de waarborg hiervoor checken door op het boxje met het kleine slotje te klikken in de grijze balk onderin het scherm dat zichtbaar is wanneer een klant start met het invullen van de reserveringsgegevens op het beveiligde deel van de website.

SSL technologie garandeert welke organisatie eigenaar is van de website, het garandeert dat de persoonlijke gegevens van de klant beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven en geeft de waarborg dat deze informatie niet gewijzigd kan worden door derden.

Naast de bovengenoemde beveiligingsmethode beschikt DogsIncluded over een firewall die de server en het netwerk beschermt tegen ongeautoriseerde toegang door onbekenden, zodat klantinformatie ook beveiligd wordt opgeslagen. Indien DogsIncluded een ongeautoriseerde toegang opmerkt zullen wij de klant hiervan op de hoogte stellen en de nodige stappen ondernemen. Van oneigenlijk gebruik van onze site of van een poging tot het verkrijgen van toegang tot onze data doen wij altijd aangifte.

Hoe houd ik controle over mijn gegevens?

Een klant kan te allen tijde verzoeken om inzage in zijn persoonlijke gegevens. Een verzoek hiertoe kan gemaild worden naar privacy@dogsincluded.nl onder vermelding van ′inzage persoonsgegevens′. 

Als persoonsgegevens niet correct zijn, zal DogsIncluded deze op verzoek van de klant wijzigen. Klanten kunnen ook altijd een verzoek indienen tot verwijdering van zijn persoonsgegevens. Dit kan ook via het bovengenoemde emailadres onder vermelding van ′verwijdering persoonsgegevens′. DogsIncluded zal de gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen mits dit niet strijdig is met de belangen van DogsIncluded of een van haar partners (b.v. in geval van een nog openstaande betaling).

Wie hebben toegang tot mijn gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door DogsIncluded zijn aangewezen binnen het kader van hun werkzaamheden.

Kunnen anderen aan mijn gegevens komen?

DogsIncluded zal klantinformatie nooit ter beschikking stellen aan derden voor een commercieel of enig ander doel dan het realiseren van een boeking, reservering of aanschaf via DogsIncluded. DogsIncluded werkt voor de verhuur van accommodatie en de aanschaf van producten samen met een aantal solide partners. DogsIncluded heeft contractueel vastgelegd dat ook onze partners klantinformatie die zij via ons ontvangen nooit langer dan voor een boeking of aanschaf noodzakelijk is, mogen opslaan of gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. En in geen enkel geval klantinformatie mogen doorgeven aan derden anders dan de eigenaren van de door klanten gekozen accommodaties die deze gegevens nodig hebben ter identificatie van de huurder. Indien klanten onverhoopt toch direct aangesproken worden met aanbiedingen van partners verzoeken wij hiervan bij DogsIncluded melding te maken zodat wij hierop actie kunnen ondernemen.

Wanneer ontvang ik informatie van DogsIncluded?

Nadat een klant een boeking of reservering heeft gedaan, ontvangt hij van DogsIncluded een bevestigingsemail met een klantnummer en de boekingsgegevens. Hierna kan de partner die de afwikkeling van de boeking verzorgt nog aanvullende informatie omtrent betalingen, vouchers e.d. sturen. Voor vertrek ontvangen klanten van DogsIncluded nog informatie (per email of desgewenst per post) betreffende de vakantie voorzien van nuttige adressen voor hondenbezitters, een checklist en vertalingen voor onverhoopte lastige situaties en tips voor actuele toeristische informatie over de bestemming.

Omdat DogsIncluded graag wil weten of klanten tevreden zijn met haar dienstverlening kan zij na terugkeer een korte vragenlijst sturen waarop klanten hun opmerkingen kunnen opgeven. Indien klanten geen interesse hebben in dergelijke vragen kunnen zij dit aangeven zodat zij hiervan in de toekomst uitgesloten worden.

Op de website kunnen bezoekers aangeven dat zij op de hoogte wensen te blijven van wetenswaardigheden over vakanties of reizen met de hond, aanbiedingen, lastminutes of vakantie ideetjes. Geïnteresseerden ontvangen van ons deze ′newsflash′. Elk van deze mailings bevat een link waar aangegeven kan worden dat het niet langer gewenst is deze mail te ontvangen.

Veranderingen in het privacy reglement?

Indien wij (van rechtswege of anderszins) wijzigingen moeten aanbrengen in ons privacy reglement die betrekking hebben op het gebruik van klantgegevens, zullen wij klanten vooraf op de hoogte stellen van deze veranderingen. Reeds verzamelde informatie blijft voor onze klanten altijd onder de bescherming en tegen de condities van het privacy reglement waaronder deze aan ons is verstrekt. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende dit Privacy reglement kunnen deze aan ons kenbaar gemaakt worden via privacy@dogsincluded.nl. onder vermelding van ′vraag over privacy reglement′.

Cookiebeleid

De website van DogsIncluded maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de internet browser op je computer geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

Cookies voor website analyse
DogsIncluded maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om DogsIncluded te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor DogsIncluded en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken zoals Facebook, Google+ of Twitter. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op je computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies via je browser
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren, of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst DogsIncluded je naar het "help" menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

website element
Loading...