website element
link gekopieerd

Copyright

Op de gegevens van de website van DogsIncluded rust een copyright.

Wat is copyright of auteursrecht?

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk, bijvoorbeeld een boek, muziek, een wetenschappelijk publicatie of een kunstwerk, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit auteursrecht (copyright) rust bij de maker.

De maker heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met het werk willen doen.

Waar is copyright voor?

Copyright beschermt de rechten van bedrijven die veel tijd en moeite hebben gestoken in het verzamelen van gegevens en het schrijven van materiaal voor hun klanten en bezoekers. Het is niet eerlijk - en strafbaar - als anderen zomaar die gegevens gaan gebruiken voor hun eigen gewin. Copyright zorgt ervoor dat dat niet zomaar kan gebeuren. 

Copyright website gegevens

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, (html en/of php) scripts & codes, systemen, foto′s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo′s (tezamen ′merken′), zijn eigendom van of in licentie bij DogsIncluded. En worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang hebben tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van DogsIncluded. 

Copyright foto's en beeldmateriaal

De foto′s die worden getoond op de website zijn gebonden aan exclusief gebruik door DogsIncluded. Deze foto′s mogen in geen enkel geval gebruikt of gedownload worden door gebruikers van de site. Het beeldmateriaal is afkomstig van diverse leveranciers van beeldmateriaal en aldaar contractueel beschermd.

Mensen die DogsIncluded foto's of beeldmateriaal publiceren zonder onze uitdrukkelijke toestemming kunnen hoge boetes krijgen die zijn opgelegd door de instanties waar wij ons beeldmateriaal hebben verkregen.

website element
Loading...